user-image

Definition | Mandarin Chinese Pinyin English Dictionary

mǎi. to buy to purchase. Example Usage Show Strokes. Trad. . mài. to sell to betray to spare no effort to show off or flaunt. Example Usage Show Strokes. .

user-image

'Mài' Apartment / Whale Design Lab | ArchDaily

MÀI uses terrazzo as the main material language, recalling the feeling of cool and smooth flatness without gaskets. Instead of gravel, pebble, or …

user-image

Chế độ cắt khi mài - Công ty kỹ thuật Tân Việt

Chế độ cắt khi mài tròn ngoài. Khi mài tròn ngoài các thành phần của đá mài bao gồm vận tốc quay; chiều sâu mài; lượng chạy dao dọc. Vận tốc quay của đá mài được đo bằng m/s: Vận tốc của chi tiết thường được đo bằng m/phút do có giá trị nhỏ hơn nhiều so với ...

user-image

[mài bǐng]?? ...

[mài bǐng][] 。[] 。 《》:",。" [],...

user-image

- -

Mài Dōnɡ ,。 ,:、;。、 ...

user-image

Maltose (, Mài Yá Táng) - Omnivore's …

Maltose (, Mài Yá Táng) Maltose (, mài yá táng), also known as maltose syrup, is a super thick syrup that's commonly used in traditional Chinese cooking. It is the secret ingredient that gives char siu its …

user-image

---

mài :。。 :。()。()。。()。()。。

user-image

.,——。.,、、 ...

user-image

---

mài jiē. 〖strawofwheat〗,,、、,. . mài kèfēng. 〖microphone〗. . mài làng. 〖billowingwheatfield;ripplingwheat〗,. .

user-image

||""

mài 〈〉 (1) (。 :) (2) [journey],。—— 《》,。—— 《··》 (3) ∪();(;) (4) ; [walk;step],。—— 《··》

user-image

||""

mài 〈〉 (1) (。 。( zhí),。""。:) (2) [a general term for wheat,barley,etc.]。,、、、。、、。

user-image

,_

,yī mài xiāng chéng,、。、。:;:。、。、。

user-image

||""

mài ㄇㄞˋ 10 18 9722 1333534 mài ㄇㄞˋ 〔~( mù )〕①,"~~,。"②,"~~ ...

user-image

_

mài mù 《·》 <>(《《》) 《···》,。,。, ...

user-image

||""

mài ㄇㄞˋ 6 12 8847 325221333534 mài ㄇㄞˋ " 1"。 blood vessels, veins, arteries ...

user-image

"",?_

、 mài 、:、,。,"mark"。、:、、、、、、、、、。、: 、: 、、、、。

user-image

- -

:mài 【】 【】【】,,。,。,。,;。。〖〗:,。,。 ...

user-image

- -

QIANP.com. zhuāng fēng mài shǎ . yǐ lǎo mài lǎo . zá guō mài tiě . mǎi kōng mài kōng . guà yáng tóu mài gǒu ròu . mài guān yù jué . qiáng mǎi qiáng mài . qín qióng mài mǎ .

user-image

Learning Chinese - china.org.cn

dì qī shí yī kè mài kè xū yào yī běn zhōng guó jià zhào! ! Lesson 71 Mike needs a Chinese driver's license!

user-image

_

[mài tàn wēng] 《》《》。,,, ...

user-image

12_12__

mài mǎi mǎn miǎn máng mǎng máo móu wǔ mào mín mín mǐn mǐng míng mò mò mǔ ...

user-image

- -

. chóu mò mò . dòng mài gōng . jìng mài yā . jìng mài qū zhāng . dòng mài yìng huà . yī mài xiāng chéng . mò mò hán qíng . wēn qíng mò mò .

Bản quyền © 2022.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sitemap